FINCA Банк 2022-жылдын 18-апрелинен тартып Улуттук банктын Кыргыз Республикасында акча которууларды жүзөгө ашыруу эрежелери жөнүндө Токтомуна төмөндөгүлөр боюнча убактылуу өзгөртүүлөр киргизилгендиги жөнүндө маалымдайт:

• “Золотая Корона”, “Contact”, “Unistream”, “Ria” эл аралык системалары боюнча акча которуулар келип түшкөн учурда – акча каражаттар жөнөтүүчү өлкөнүн валютасында берилет же кардардын каалоосу боюнча аларды операция жүргүзүлүп жаткан учурдагы Банктын курсу боюнча улуттук валютага конвертациялоо мүмкүнчүлүгү берилет.

• Учурдагы геосаясий кырдаалга байланыштуу, Банк күн сайын АКШ доллары жана евро менен акча которууларды берүүнү жөнгө салып турат.

Түшүнүү менен кабыл алганыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз!