Сиздерге 2019-жылдын 1-октябрынан тартып күчүнө кирүүчү Банктын тарифтериндеги айрым өзгөртүүлөр тууралуу кабарлайбыз:

FINCA ЭЛКАРТ карталары боюнча жүргүзүлүүчү операциялар:

– Соода-тейлөө инканаларында товарлар же кызмат көрсөтүүлөр үчүн акыны FINCA ЭЛКАРТ картасы аркылуу накталай эмес төлөө – акысыз/кэшбэк – 0% (буга чейин кэшбэк 0,1%/кепилденген дисконт болгон).

Элсом мобилдик капчыгынын жардамы менен жүргүзүлүүчү операциялар:

– FINCA Элсом аркылуу ФИНКА Банктагы эсептешүү эсебин толуктоо жана Банктын кассалары аркылуу каражаттарды накталоо үчүн комиссия 0,3%. Минималдуу сумма – 5 сом (буга чейин акысыз болгон).