НАСЫЯЛАР БОЮНЧА АКЦИЯ

ЖАҢЫ ЖЫЛГА ЖАҢЫ % ЧЕНДЕР МЕНЕН

FINCA Банк сом менен НАСЫЯЛАР боюнча пайыздык чендерди ТӨМӨНДӨТТҮ!

ТӨМӨНДӨТҮЛГӨН % чен менен каалаган максатка насыя алууга жетишиңиз!

Акциянын толук шарттары:
• Акциянын мөөнөтү: 17.12.2020 – 30.12.2020
• Акция Жеке насыяларга, Керектөө насыяларына, Топтук насыяларга жана Чакан жана орто бизнес насыяларына колдонулат
• Берүү валютасы – кыргыз сому
• Насыяларды жаңы жана кайталап келген кардарлар ала алышат
• Биздин Банктын активдүү кардарлары үчүн төмөнкү шарттар колдонулат:
o акыркы/учурдагы насыянын суммасы алынган сумманын 1/3 бөлүгүндө жабылышы керек
o Акциянын жүрүшүндө А пунктун аткаруу үчүн насыяны мөөнөтүнөн мурда төлөө болбошу керек
o алган күнгө карата учурдагы калдыкка кеминде +100 миң сом алышы керек

НАСЫЯЛАР БОЮНЧА АКЦИЯЛЫК ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕР
НАСЫЯ АЛУУ

Кошумча маалыматты төмөнкү телефон аркылуу алсаңыздар болот:
Маалымат борбору: 4400 (уюлдук телефондон чалуу акысыз)
«ФИНКА Банк» ЖАКтын сом менен НАСЫЯЛАР боюнча АКЦИЯЛЫК ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕРИ*, АПБКнын 2020-жылдын 16-декабрындагы №101-20 протоколуна ылайык колдонууда

«ФИНКА Банк» ЖАКтын сом менен НАСЫЯЛАР боюнча АКЦИЯЛЫК ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕРИ