Банктын Директорлор Кеңеши

Директорлор Кеңеши жоопкерчиликтүү финансылык тейлөөнү камсыз кылууга мүмкүндүк берген кеңири, ар кыл билимдерге жана көндүмдөргө ээ.

Флорин Лила

ДИРЕКТОРЛОР КЕНЕШИНИН ТОРАГАСЫ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ЕВРАЗИЯ АЙМАГЫ БОЮНЧА АЙМАКТЫК ДИРЕКТОР FINCA Интернешнл

КЕНЕНИРЭЭК

Мерал Курдаш

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Фисник Кепуска

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Тургунбекова Эльнура

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Toрoбaeва Hуpгул

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

FINCA Банктын Башкармалыгы

Экономиканын ар кайсы тармагындагы эбегейсиз тажрыйбага, көндүмдөргө жана билимдерге ээ кесипкөйлөрдүн командасы

Саидахматов Махмуд

БАШКАРМАСЫНЫН ТӨРАГАСЫ

КЕНЕНИРЭЭК

Бегалиев Максат

БАШКАРМАЛЫГЫНЫН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Асланова Назакат

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, ОПЕРАЦИЯЛЫК ДИРЕКТОР

КЕНЕНИРЭЭК

Ассета Красножонова

БАШКАРМАЛЫГЫНЫН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Алексей Горбатовский

БАШКАРМАЛЫГЫНЫН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Глобалдуу жетекчилик

FINCA Микрофинансылык Холдингинин Глобалдуу Жетекчилиги 10 000ден ашык кызматкерден турган уюмду башкарат

ГЛОБАЛДУУ ЖЕТЕКЧИЛИК