Банктын Директорлор Кеңеши

Директорлор Кеңеши жоопкерчиликтүү финансылык тейлөөнү камсыз кылууга мүмкүндүк берген кеңири, ар кыл билимдерге жана көндүмдөргө ээ.

Флорин Лила

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН ТӨРАГАСЫ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ЖАНА ЕВРАЗИЯ БОЮНЧА АЙМАКТЫК ДИРЕКТОР

КЕНЕНИРЭЭК

Мерал Курдаш

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Фисник Кепуска

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Тургунбекова Эльнура

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

Toрoбaeва Hуpгул

ДИРЕКТОРЛОР КЕҢЕШИНИН МҮЧӨСҮ

КЕНЕНИРЭЭК

FINCA БАНКТЫН ЖЕТЕКЧИЛИГИ

Экономиканын ар кайсы тармагындагы эбегейсиз тажрыйбага, көндүмдөргө жана билимдерге ээ кесипкөйлөрдүн командасы

Саидахматов Махмуд

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫ

КЕНЕНИРЭЭК

Бегалиев Максат

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, ФИНАНСЫЛЫК ДИРЕКТОР

КЕНЕНИРЭЭК

Асланова Назакат

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, КОММЕРЦИЯЛЫК ДИРЕКТОР

КЕНЕНИРЭЭК

Ассета Красножонова

БАШКАРМАНЫН ТӨРАГАСЫНЫН ОРУН БАСАРЫ, ОПЕРАЦИЯЛЫК ДИРЕКТОР

КЕНЕНИРЭЭК

Алексей Горбатовский

БАШКАРМАНЫН МҮЧӨСҮ, ЮРИДИКАЛЫК БӨЛҮМДҮН БАШЧЫСЫ

КЕНЕНИРЭЭК

Глобалдуу жетекчилик

FINCA Микрофинансылык Холдингинин Глобалдуу Жетекчилиги 10 000ден ашык кызматкерден турган уюмду башкарат

ГЛОБАЛДУУ ЖЕТЕКЧИЛИК