FINCA өз ишмердүүлүгүн чынчылдык, ачык-айкындык жана кардарларга кам көргөн мамилелердин негизинде курат жана кардарларды коргоо чөйрөсүндө лидер болуп саналат. FINCA Банк кардарларды коргоо принциптерине ылайык келүүсү боюнча Smart Campaign компаниясынын тастыктамасын алган. Smart Campaign – бул микрофинансылык индустрияда кардарларды тейлөөнүн жогорку этикалык стандарттарын киргизүүгө көмөк көрсөтүүчү глобалдуу демилге. FINCA бул ийгиликтин жардамы менен бүткүл дүйнө жүзү боюнча 32 тастыкталган финансылык мекемеден турган эксклюзивдүү топко кирет.

Кардарга багытталган жүрүм-турум эрежелери жана нускамалар төмөнкү 7 принциптен турат:

  • продуктыларды кардарлардын керектөөсүнө жана мүмкүнчүлүгүнө ылайыкташтыруу;

  • кардарлардын өтө көп карыз болушуна (өтө көп кредит алышына) жол бербөө;

  • ачык-айкындуулук;

  • бааны жоопкерчилик менен коюу;

  • кардарларга калыс жана сый мамиле кылуу;

  • кардарлардын маалыматтарынын конфиденциалдуулугу;

  • арызданууларды чечүүнүн механизмдери.