FINCAнын ЭЛ АРАЛЫК ГЛОБАЛДЫК ОЗУЙПАСЫ

Элге активдерди калыптандырууга, жумуш орундарын түзүүгө жана жашоо деңгээлин жогорулатууга жардам берүүчү узак мөөнөттүү чечимдер аркылуу жакырчылыкты кыскартуу.

БИЗДИН МАКСАТ

Аз кирешеге ээ адамдарга жана жамааттарга өз келечегине инвестиция кылууга жардам берүүчү инновациялык жана натыйжалуу финансылык кызматтарды пайдалуу жана жоопкерчиликтүү көрсөтүүчү стандарттуу эмес коомдук Банк болуу.

FINCA ГЛОБАЛДЫК ТАРМАГЫ

FINCA компаниясынын штаб-квартирасы Колумбия аймагынын Вашингтон шаарында жайгашкан, ал эми Африкадагы, Евразиядагы, Жакынкы Чыгыштагы жана Түштүк-Чыгыш Азиядагы, ошондой эле Латын Америкасындагы 17 туунду компанияларындагы кардарларынын саны 2.7 миллиондон ашык. Биздин компания – азыркы микрофинансылык тармактардын ичинен рынокту кеңири жана ар тараптуу камтыган компаниялардын бири.