«ФИНКА Банк» ЖАК акча которуу боюнча төмөнкү кызматтарды көрсөтөт:

«Золотая Корона» системасы боюнча акча которуулар

 • эсеп ачпастан, Россияга, жакынкы жана алыскы чет өлкөлөргө; АКШ долларында, евро, рубль менен

Contact системасы боюнча акча которуулар

 • АКШ долларында, евро, рубль менен эсеп ачпастан бүт дүйнө жүзүнө

«Юнистрим» системасы боюнча акча которуулар

 • АКШ долларында, евро, рубль менен эсеп ачпастан бүт дүйнө жүзүнө

«Тулпар» системасы боюнча акча которуулар

 • эсеп ачпастан, Кыргызстан ичинде, «ФИНКА Банк» ЖАКтын кеңселеринин ортосунда

Денежные переводы по системе «Ria»

 • Охват: страны Европы, США, Ближнего и Дальнего зарубежья
 • Валюта: евро/доллары США
 • Комиссия: % в зависимости от суммы перевода

клиринг жана гросс системалары боюнча акча которуулар

Кыргызстан боюнча улуттук валютада(коммерциялык банктардын ортосунда)

Суммасы Комиссиясы Эскертүү
1 миллион сомго чейин, аны кошкондо 20 000 сомдон чейин – 10 сом
100 000 сомдон чейин – 20 сом
100 000 сомдон жогору – 60 сом
шашылыш эмес төлөмдөр саат 11:00гө чейин
1 миллион сомдон жогору 100 сом шашылыш төлөмдө саат 15:00гө чейин

SWIFT системасы боюнча акча которуулар

үрдүү өлкөлөргө, каалаган валютада, сумма боюнча чектөөлөрсүз

Валютасы “OUR” жөнөтүүчүнүн эсебинен комиссия Жөнөтүүчүнүн эсебинен комиссия –  “OUROUR” менен кепилденген
АКШ доллары 0,1%

мин. – 20 доллар

мкс. – 200 доллар

0,2%

мин. – 70 долларов

мкс. – 400 долларов

Евро 0,1%

мин. – 20 евро

мкс. – 200 евро

колдонулбайт
Рубль / Тенге 0,1%

мин. – 200 рубль

мкс. – 1000 рубль

мин. – 1000 тенге

мкс. – 5000 тенге

колдонулбайт

FINCA Банкта тейлөөнүн артыкчылыктары:

 • FINCA Банктын бардык филиалдарынан акча каражаттарын алуу мүмкүнчүлүгү – Башкы кеңседен жана Кыргызстандын бардык облустарындагы 24 филиалдан;
 • Жоопкерчиликтүү каржылоо боюнча эл аралык тажрыйба — 30 жылдан ашык;
 • FINCAнын 2 200 000 ден ашык кардарларынын ишеними — дүйнөнүн 20 өлкөсүндө;
 • Кардарларды коргоо принциптеринин сакталышы — SMART Кампаниясы тарабынан тастыкталган.

«ФИНКА Банк» ЖАКтын жеке жактар үчүн 2021-жылдын 20-августунан майынан тартып колдонуудагы тарифтери

Жогорку окуу жайдын студенттери (жеке жактар) үчүн «ФИНКА Банк» ЖАКтын 2021-жылдын 20-августунан тартып
колдонуудагы тарифтери

Жеке жактар үчүн эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеги

Кошумча маалыматты төмөнкү телефондор аркылуу алсаңыздар болот:

МААЛЫМАТ БОРБОРУ уюлдук тел.: 4400 (чалуу акысыз) же 0(312) 440 440.