Болгон каражаттарды сактагыла жана эң пайдалуу пайыздык чендер боюнча кошумча киреше алыңыздар!

Депозитти жайгаштыруу шарттары:

 • Салым валютасы – сомдор, рублдар, АКШ доллары;
 • Салымдын минималдык суммасы – 7 000 сом/7 000 руб./100 АКШ долл;
  Жайгаштыруу мөөнөтү – үч айдан 36 айга чейин;
 • Депозитти жайгаштыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин- пайыздарды жана негизги сумманы талап кылганга чейин депозитке которуу;
 • Пайыздарды төлөө – ай сайын же мөөнөтү бүткөндөн кийин;
 • Капитализациялоо (салымды топтолгон пайыздардын суммасына көбөйтүү) жылына бир жолу (365 күнгө тең же андан жогору мөөнөтү менен депозиттер үчүн) жана пайыздарды төлөөдө депозиттерди жайгаштыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин жүргүзүлөт;
 • Депозиттин каражаттарын жартылай алып кетүү каралган эмес 500 000 сом/10 000 АКШ долл. жогору суммалар үчүн;
 • жекече пайыздык чендерди белгилөө мүмкүнчүлүгү.

Сом түрүндөгү натыйжалуу пайыздык чендер (жылына) – 13,00%.

Рубль түрүндөгү натыйжалуу пайыздык чендер (жылына) – 6,0%.

АКШ долл. түрүндөгү натыйжалуу пайыздык чендер (жылына) – 3,0%.

Мөөнөттүү депозит боюнча пайыздык чендер, % (жылдык)

МӨӨНӨТТҮҮ ДЕПОЗИТ БОЮНЧА ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕР

FINCA Банкта тейлөөнүн артыкчылыктары:

 • FINCA Банктын бардык филиалдарында каражаттардын жеткиликтүү болушу — Кыргызстандын бардык облустарындагы 24 филиал;
 • Жоопкерчиликтүү каржылоо боюнча эл аралык тажрыйба — 30 жылдан ашык;
 • FINCAнын 2.2 миллиондон ашык кардарларынын ишеними — дүйнөнүн 20 өлкөсүндө;
 • Кардарларды коргоо принциптеринин сакталышы — SMART Кампаниясы тарабынан тастыкталган.

«ФИНКА Банк» ЖАКтын юридикалык жактар, анын ичинде ЖИ үчүн 2022-жылдын 2-августтан тартып колдонуудагы тарифтери

Мөөнөттүү депозит ачуу үчүн алыш-бериш эсеби керек

Юридикалык жактарга эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеги

«ФИНКА Банк» ЖАК депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат. КР «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучусунда жайгашкан жеке жактардын депозиттери (пайыздарды кошкондо) кепилденген учур келгенде 200 миң сомго чейинки өлчөмдө төлөнүүгө милдеттүү.

ЗАЯВКА НА ДЕПОЗИТ