FINCA Банк жеке жактар үчүн сом жана чет өлкөлүк валюталарда банк эсептерин ачуу жана жүргүзүү боюнча кызматтарды сунуштайт.

Талап боюнча төлөнүүчү эсеп төмөнкүлөргө мүмкүндүк берет:

 • Сом жана АКШ долларындагы нак каражаттарды коопсуз сактоого;
 • Коммуналдык жана башка кызматтарды сом менен төлөө;
 • Сом, АКШ доллары, рубль, евро, тенге менен акча которуу жана алуу;
 • Нак эмес алмашуу операцияларын жүргүзүү — эл аралык которуу үчүн чет өлкөлүк валютаны сатып алуу жана сатуу;
 • Өз эсебиңден керектүү каражаттарды каалаган убакта алуу (Банктын жумуш күндөрү);
 • «Ырааттама боюнча төлөм» кызматын колдонуу;

—өлкөнүн башка коммерциялык банктарынан/банктарына которуу жана алуу үчүн Кыргызстан ичинде улуттук валютадагы акча которуулар (клиринг/ гросс);

— Банктын кардарларынын эсептеринин ортосундагы акча которуулар (сом, АКШ доллары, рубль, евро, тенге).

— Ошондой эле алыш-бериш эсебин колдонуу:

 • Эсеп ачуу жана тейлөө — акысыз;
 • Эсепке накталай салуу;
 • Мурда киргизилген каражаттарды эсептен накталай алуу;
 • Эсеп боюнча көчүрмөлөрдү берүү.

FINCA Банкта тейлөөнүн артыкчылыктары:

 • Эсепке минималдуу төлөм талабынын жоктугу;
 • Эсеп боюнча минималдуу калдыктын болуу талабынын жоктугу;
 • Эсеп ачуу жана тейлөө үчүн комиссиянын жоктугу;
 • Кыргызстандын бардык облустарындагы 24 филиал – FINCA Банктын бардык филиалдарында каражаттардын жеткиликтүү болушу;
 • Жоопкерчиликтүү каржылоо боюнча эл аралык тажрыйба — 30 жылдан ашык;
 • FINCAнын 2 200 000 ден ашык кардарларынын ишеними — дүйнөнүн 20 өлкөсүндө;
 • Кардарларды коргоо принциптеринин сакталышы — SMART Кампаниясы тарабынан тастыкталган.

Кардарлардын чет өлкөлүк валютада салынуучу төлөмдөрү үчүн реквизиттер

FINCA Банкта тейлөөнүн артыкчылыктары:

 • FINCA Банктын бардык филиалдарынан акча каражаттарын алуу мүмкүнчүлүгү – Башкы кеңседен жана Кыргызстандын бардык облустарындагы 24 филиалдан;
 • Жоопкерчиликтүү каржылоо боюнча эл аралык тажрыйба — 30 жылдан ашык;
 • FINCAнын 2 200 000 ден ашык кардарларынын ишеними — дүйнөнүн 20 өлкөсүндө;
 • Кардарларды коргоо принциптеринин сакталышы — SMART Кампаниясы тарабынан тастыкталган.

«ФИНКА Банк» ЖАКтын жеке жактар үчүн 2021-жылдын 20-августунан майынан тартып колдонуудагы тарифтери

Жогорку окуу жайдын студенттери (жеке жактар) үчүн «ФИНКА Банк» ЖАКтын 2021-жылдын 20-августунан тартып
колдонуудагы тарифтери

Жеке жактар үчүн эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеги

Кошумча маалыматты төмөнкү телефондор аркылуу алсаңыздар болот:

МААЛЫМАТ БОРБОРУ уюлдук тел.: 4400 (чалуу акысыз) же 0(312) 440 440.

«ФИНКА Банк» ЖАК депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат. КР «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамдарына ылайык, депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучусунда жайгашкан жеке жактардын депозиттери (пайыздарды кошкондо) кепилденген учур келгенде 200 миң сомго чейинки өлчөмдө төлөнүүгө милдеттүү.