Болгон каражаттарды сактагыла жана кепилденген пайыздык киреше алгыла!

Депозитти жайгаштыруу шарттары:

 • Салым валютасы – сомдор, рублдар, АКШ доллары;
 • Салымдын минималдык суммасы – 5 000 сом/5 000 рубли/50 АКШ долл;
 • Ай сайын толуктоонун максималдуу суммасы – 500 000 сом/10 000 АКШ долл./500 000 рубли;
 • Жайгаштыруу мөөнөтү – үч айдан 36 айга чейин;
 • Депозитти жайгаштыруу мөөнөтү бүткөндөн кийин- пайыздарды жана негизги сумманы талап кылганга чейин депозитке которуу;
 • Пайыздарды төлөө – мөөнөтү бүткөндөн кийин;
 • Капитализациялоо (салымды топтолгон пайыздардын суммасына көбөйтүү) календардык жылдын аягында: 31-декабрда жүргүзүлөт;
 • Депозиттин каражаттарын жартылай алып кетүү каралган эмес;
 • Депозиттин каражаттарын жартылай алып кетүү каралган эмес 500 000 сом/10 000 АКШ долл. жогору суммалар үчүн.

Сом түрүндөгү натыйжалуу пайыздык чендер (жылына) – 13,0%.

Рубль түрүндөгү натыйжалуу пайыздык чендер (жылына) – 6,0%.

АКШ долл. түрүндөгү натыйжалуу пайыздык чендер (жылына) – 2,6%.

Топтолуучу депозит боюнча пайыздык чендер (жылына), %:

ТОПТОЛУУЧУ ДЕПОЗИТ БОЮНЧА ПАЙЫЗДЫК ЧЕНДЕР

FINCA Банкта тейлөөнүн артыкчылыктары:

 • FINCA Банктын бардык филиалдарында каражаттардын жеткиликтүү болушу — Кыргызстандын бардык облустарындагы 24 филиал;
 • Жоопкерчиликтүү каржылоо боюнча эл аралык тажрыйба — 30 жылдан ашык;
 • FINCAнын 2.2 миллиондон ашык кардарларынын ишеними — дүйнөнүн 20 өлкөсүндө;
 • Кардарларды коргоо принциптеринин сакталышы — SMART Кампаниясы тарабынан тастыкталган.

«ФИНКА Банк» ЖАКтын юридикалык жактар, анын ичинде ЖИ үчүн 2022-жылдын 2-августтан тартып колдонуудагы тарифтери

Жеке жактар үчүн топтолуучу депозит боюнча пайыздык чендер

Юридикалык жактарга эсеп ачуу үчүн документтердин тизмеги

«ФИНКА Банк» ЖАК депозиттерди коргоо системасынын катышуучусу болуп саналат. КР «Банктык аманаттарды (депозиттерди) коргоо жөнүндө» мыйзамына ылайык, депозиттерди коргоо системасынын банк-катышуучусунда жайгашкан жеке жактардын депозиттери (пайыздарды кошкондо) кепилденген учур келгенде 200 миң сомго чейинки өлчөмдө төлөнүүгө милдеттүү.

ЗАЯВКА НА ДЕПОЗИТ